Home

Perhaps ready to buy ice cream is very comfortable and without Drdrsr. But making ice cream at home with a variety of flavors, colors and additives for the pleasure of its own choice. دستگاه بستنی این لذت را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه برای شما فراهم می کنند. در حقیقت کافی است تنها یک […]

                طرز تهیه بستنی وانیلی با دستگاه بستنی مواد لازم: Dry milk powder: 1/4 2 cups corn flour : 2 tablespoons milk : Cup sugar: 1/2 Cup vanilla: 1 Teaspoon Directions: بستنی وانیلی که در این قسمت آموزش داده می شود نیاز به دستگاه بستنی دارد. ابتدا مواد […]